اطلاعات محصول
  • بابکا
  • بابکا
  • بابکا
  • بابکا

بابکا

  • مدل : شیرینی
  • گروه محصول : بیکری
  • قابل تحویل در کافه رّلر
  • قابل ارسال با پیک
دسته بندی محصول
  • بابکا : 31,000 تومان
ابتدا وارد کاربری شوید

نقد و بررسی

بابکا

این آیتم به صورت روزانه در شیرینی پزی رلر پخته می شود.

مشخصات فنی

عنوانشرح